Các phòng, Trung tâm

  • Phòng Quản lý tổng hợp là một bộ phận chức năng của Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung có chức năng giúp Viện trưởng thực hiện các chức năng quản lý Nhà ...
  • Phòng ứng dụng và triển khai công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp hóa dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và nông nghiệp công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao ...
  • Phòng Công nghệ sinh học có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung và Tây ...
  • Phòng Công nghệ Hóa học có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ hóa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây ...
  • Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị có chức năng nghiên cứu cơ bản và dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật ...
  • Trung tâm Sinh học Phân tử Nghĩa Đô có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu theo định hướng ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh ...