Bản tin Khoa học và Công nghệ Tháng 4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam


 • Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã công bố một số kết quả nghiên cứu nổi bật.

  Trên trang 3 gồm có 03 công bố mới của MISR trên các tạp chí quốc tế:

  1. Harald Mark, Michael Zschiesche, Hoang Thi Binh Minh, “Agent Orange” – eine folgenschwere Altlast des Vietnamkriegs”, Altlasten-Spektrum, p.15-20, vol. 01.15, February 2015, Berlin, Germany.

  2. Nguyen Khoa Hien, NTA Nhung, HQ Dai, NT Trung, DT Quang, “A Fluorescent Sensor Based on Dansyl-Diethylenetriamine-Thiourea Conjugate: A Through Theoretical Investigation”, Vietnam Journal of Chemistry, 2015.

  3. Nguyen Khoa Hien, NC Bao, NTA Nhung, NT Trung, PC Nam, T Duong, JS Kim, DT Quang, “A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: design, synthesis, characterization and application”, Dyes and Pigments, Vol.116, p. 89-96, 2015.

  Trên trang 8 nêu kết quả nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam của MISR: “Nghiên cứu đặc tính sinh học của một số vi khuẩn cộng sinh trên hải mien (Sponge) vùng biển Hải Vân - Sơn Chà (Thừa Thiên Huế)”, mã số đề tài: VAST06.04/13-14 do PGS.TS.Phạm Việt Cường làm chủ nhiệm đề tài với kết quả nghiệm thu xuất sắc.

  Tải file dữ liệu tại đây !