Kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 góp phần cải tạo đất cho vùng Tây nguyên (Mã số: TN3/C10)


 • Chủ nhiệm:
  PGS.TS. Phạm Việt Cường

  Thời gian: 2014-2015

  Kinh phí: 4.850 tr.đ

  1. Mục tiêu đề tài

  - Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 trên cơ sở sử dụng vi sinh vật bản địa Tây Nguyên để cải tạo đất, làm tăng độ phì, giữ ẩm, kháng nấm gây bệnh rễ cho một số cây công nghiệp và tham gia phục vụ hóa đất hoàn thổ sau khai thác Bauxite

  - Chuyển giao được công nghệ sản xuất sản phẩm POLYFA-TN3 quy mô công nghiệp

  2. Các kết quả chính của đề tài

  Kết quả khoa học:

  - Từ các mẫu đất Tây Nguyên phân lập đươc 670 dòng vi sinh vật hữu ích và tuyển chọn được 9 chủng tiềm năng để sản xuất chế phẩm vi sinh vật, trong đó 6 chủng vi khuẩn đều thuộc chi Bacillus, 1 chủng xạ khuẩn và 2 chủng vi nấm

  - Sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen 16S- 18S rRNA, nhận dạng được 19 các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn

  - Đã đưa ra qui trình công nghệ lên men chìm các chủng vi sinh vật tuyển chọn qui mô phòng thí nghiệm và qui mô pilot với các thông số thích hợp

  - Đã đưa ra qui trình lên men xốp các chủng vi sinh vật tuyển chọn với các thông số thích hợp

  - Chế phẩm đã được kiểm tra độc tính cấp: POLYFA-TN3 ở các liều sử dụng không gây độc cho chuột thí nghiệm, không tìm được liều LD50

  Kết quả ứng dụng:

  - Xây dựng mô hình sử dụng sản phẩm trên các đối tượng đất trồng cafe, hồ tiêu, cao su

  - Xây dựng mô hình sử dụng sản phẩm POLYFA-TN3 cải tạo đất hoàn thổ sau khai thác bauxite cho cây lâm nghiệp

  - Xây dựng mô hình sử dụng POLYFA-TN3 sản xuất rau sạch cho đồng bào thiểu số ở Đắc Nông

  - Thực hiện chuyển giao công nghệ xây dựng dự án sản xuất quy mô công nghiệp cho 1 doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên

       

  Một số hình ảnh từ đề tài

  3. Những đóng góp mới

  Phân lập và  sử dụng các vi sinh vật bản địa của Tây nguyên chịu sắt, nhôm,  đồng thời có các hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh thối cổ rễ vàng lá của cây tiêu và cà phê. Sản phẩm đã làm cây tiêu không bị bệnh chết nhanh chết chậm. Ngoài một số vi sinh vật cố định nito, chuyển hóa lân còn có vi sinh vật tổng hợp polisacharid tạo chất hấp phụ giữ ẩm, làm giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tăng cường  cải tạo đất

  4. Sản phẩm của đề tài

  Các bài báo đã công bố: 02 bài báo quốc tế và 02 bài báo trong nước

  Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa POLYFA-TN3 tại Cục sở hữu trí tuệ (Đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của cục Sở hữu trí tuệ)

  Sản phẩm dạng 1:

  • Tập đoàn giống vi sinh vật bản địa hữu ích vùng Tây nguyên
  • Pilot lên men chế phẩm vi sinh vật gốc quy mô 900kg/mẻ
  • Chế phẩm vi sinh vật gốc cải tạo đất mật độ 109 CFU/g
  • Sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 (SP đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy)

  Sản phẩm dạng 2:

  • Quy trình sản xuất sản phẩm POLYFA-TN3
  • Mô hình sử dụng sản phẩm POLYFA-TN3 trên cà phê, hồ tiêu và cao su
  • Mô hình sử dụng sản phẩm cải tạo đất hoàn thổ sau khai thác bauxite cho 1 cây lâm nghiệp (1 ha)
  • Mô hình sử dụng chế phẩm trồng rau sạch cho đồng bào dân tộc ở Đắc Nông
  • Mô hình xưởng sản xuất: Quy mô 10.000 tấn/năm sản phẩm POLYFA-TN3 dạng hữu cơ sinh học

  Đào tạo: 03 thạc sỹ, 01 tiến sỹ

  5. Địa chỉ ứng dụng

  Chi nhánh Công ty TNHH Sông Dinh  tại Đắc Lắc đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm quy mô. Sản phẩm đã được tiêu thụ trên địa bàn một số tỉnh ở Tây nguyên