Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học Viện Khoa học và Công nghệ của nghiên cứu sinh Trần Thị Hân

 • Ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nghiên cứu sinh Trần Thị Hân, cán bộ trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng trị, Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp học viện với đề tài “Nghiên cứu đặc trưng các hệ sinh thái rừng ven biển tỉnh Quảng Trị, đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển”.


  Một số kết quả chính của luận án:
      - Khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị có ít nhất 18 kiểu thảm thực vật tự nhiên. Trong đó có 4 kiểu thảm đặc trưng cho vùng nghiên cứu là: Hệ sinh thái rừng kín thường xanh cây lá rộng mưa ẩm nhiệt đới hình thành trên đất bazan; Hệ sinh thái rừng kín thường xanh cây lá cứng trên đất cát; Hệ sinh thái rừng ngập nước ngọt và Hệ sinh thái rừng ngập nước mặn.
      - Trong thời gian 15 năm, từ năm 2000 đến năm 2015, diện tích các HST tự nhiên vùng nghiên cứu tăng 345,59 ha. Khu vực gia tăng chủ yếu là các vùng ven sông, suối, những khu vực khó bị tác động.
      - Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được đa dạng hệ thực vật vùng nghiên cứu như sau:
           + HST-RKTX: có 299 loài, 219 chi, 98 họ và phân họ trong 5 ngành thực vật.
           + HST-RTC: có 268 loài, 192 chi, 82 họ trong 2 ngành thực vật.
           + HST-RNN: có 92 loài, 63 chi, 44 họ trong 2 ngành thực vật.
           + HST-RNM: có 40 loài, 34 chi, 24 họ trong 2 ngành thực vật.
           + Đã ghi nhận được tại vùng nghiên cứu có ít nhất 12 loài thực vật quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ IUCN.

  Những đóng góp mới của luận án:
       - Là công trình đầu tiên, đầy đủ và có hệ thống về các HST tự nhiên ven biển tỉnh Quảng Trị.
       - Phát hiện và bổ sung vùng phân bố mới của loài lan Ty trụ Zeuxine grandis, ở độ cao dưới 100m
       - Phát hiện thêm diện tích trên 85,0ha kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, hình thành trên đất bazab ở xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Nam, thuộc huyện Vĩnh Linh.
       - HST-RKTX ở Quảng Trị mang đầy đủ các yếu tố của rừng kín cây lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, lại hình thành trên vùng đất thấp nằm giữa đồng bằng
       - HST-RNN của Quảng Trị là một trong hai nơi ở Việt Nam có kiểu rừng đầm lầy nước ngọt, hình thành trên cánh đồng phù sa