Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung tuyển dụng kế toán

 • Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung có thông báo số 106/TB-VNCKHMT ngày 7/6/2017 về việc tuyển dụng 01 chỉ tiêu viên chức làm việc tại phòng Quản lý tổng hợp, phụ trách công tác kế toán

  Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng

  - Là công dân Việt Nam.
  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
  - Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán; có trình độ Ngoại ngữ B, Tin học A trở lên.
  - Có lý lịch rõ ràng.
  - Có đơn đăng ký dự tuyển.
  - Có đủ sức khoẻ tốt để thực hiện công việc.
  - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
  - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 Thông tư 15/2012/TT-BNV;
  - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  - Bản sao giấy khai sinh;
  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
  - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
  - Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4x6.
  Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu do cơ quan tuyển dụng cung cấp. Cá nhân có nhu cầu liên hệ mua và nộp hồ sơ cụ thể:
   * Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 12/06/2017 đến hết ngày 07/07/2017 (Trong giờ hành chính)
   * Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, 321 Huỳnh Thúc Kháng, P. Phú Hòa, Tp.Huế, Điện thoại 0234.3548435 (gặp chị Thiên An)
   * Phí mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ
   * Lệ phí dự tuyển: 500.000/01 người dự tuyển.
   * Thời gian xét tuyển được thông báo sau.
  (Lưu ý nếu không trúng tuyển không trả lại hồ sơ)

  Thông báo tuyển dụng có thể tải tại đây