Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

  •          Căn cứ kết quả xét tuyển của Ban kiểm tra, sát hạch - Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 ngày 23 tháng 09 năm 2017. Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.
             Nay thông báo đến toàn thể người dự tuyển được biết.
             Thông báo và bảng tổng hợp kết quả tuyển dụng có thể được tải tại đây.