Tin nổi bật

 • Ngày 13/02/2015, đề tài “Nghiên cứu đặc tính sinh học của một số vi khuẩn cộng sinh trên hải ...
 • Chiều ngày 19/1/ 2018, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã tổ chức đón tiếp và trao đổi ...
 • Liên kết website

 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

 •          Căn cứ kết quả xét tuyển của Ban kiểm tra, sát hạch - Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 ngày 23 tháng 09 năm 2017. Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.
           Nay thông báo đến toàn thể người dự tuyển được biết.
           Thông báo và bảng tổng hợp kết quả tuyển dụng có thể được tải tại đây.