Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

 •          Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-VNCKHMT ngày 15/9/2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 3 "Mua dụng cụ, hóa chất năm 2017" thuộc đề tài: Nghiên cứu phát triển cây dược liệu mới Vernonia amygdalina (cây lá đắng) tại tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng ứng dụng.
           Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu trên với những nội dung sau:
  1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
  - Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất vật tư khoa học kỹ thuật
  - Địa chỉ: 18 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  - Giá trúng thầu: 256.015.000 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu không trăm mười lăm nghìn đồng) (đã bao gồm thuế VAT)
  - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  - Loại hợp đồng: Trọn gói
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
  2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
  a) Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Việt Nhật
  Lý do không được lựa chọn: giá chào thầu promotional items cao hơn giá gói thầu được phê duyệt
  b) Cửa hàng kinh doanh hóa chất vật tư KHKT
  Lý do không được lựa chọn: giá chào thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt
           Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung để thương thảo, đàm phán và ký hợp đồng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
          Thông báo lựa chọn nhà thầu có thể tại tại đây