Khóa học mùa hè năm 2018: Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở Miền Trung Việt Nam – Phần 2

 •         Tiếp theo thành công của khóa học mùa hè lần thứ nhất năm 2017, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung  được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ từ Quỹ Robert Bosch để tiếp tục phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường Đức (UfU, Berlin) với chủ đề “Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở Miền Trung Việt Nam – Phần 2”. Khóa học sẽ cung cấp các bài giảng đến từ chuyên gia của Việt Nam và quốc tế (Đức, Mỹ) cùng các yếu tố tương tác khác.
          - Đối tượng tham gia: là cán bộ trẻ dưới 32 tuổi của các Viện, các Trường, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
          - Thời gian: 03 ngày, từ 17/08/2018 đến 19/08/2018
          - Địa điểm: Khách sạn Xanh, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế
         - Kinh phí: Viện Độc lập các vấn đề Môi trường (UfU) sẽ hỗ trợ chi phí đi lại (tàu, xe) và ăn ở cho các học viên không thường trú tại thành phố Huế.

          - Hình thức đăng ký tham gia khóa học:
  Các ứng viên trình bày quan điểm (không quá 02 trang A4) về 1 trong 2 câu hỏi sau:
  1) Những vấn đề nào liên quan đến biến đổi khí hậu ở Miền Trung Việt Nam vẫn cần được giải quyết? Hãy biện minh cho lựa chọn của bạn.
  2) Hãy hình thành một câu hỏi nghiên cứu về biến đổi khí hậu vẫn cần được trả lời ở Miền Trung Việt Nam. Hãy biện minh cho lựa chọn của bạn. 
       Các bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email parihoang@gmail.com hoặc giaochaumisr@gmail.com với tiêu đề “Application for summer school + Full name”. Các học viên có bài viết tốt sẽ được lựa chọn tham gia khóa học. Hạn chót đăng ký: trước ngày 25/7/2018.
  Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Hoàng Thị Bình Minh, 0935051975, email: parihoang@gmail.com hoặc tham khảo trên website: www.misr.com.vn.
         Vui lòng bấm vào đây để download posterthông báo về khóa học.