Tin nổi bật

 • Ngày 13/02/2015, đề tài “Nghiên cứu đặc tính sinh học của một số vi khuẩn cộng sinh trên hải ...
 • Tổ chức thành công của Khóa học mùa hè lần II – Bảo vệ khí  hậu, biến đổi khí ...
 • Liên kết website

 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Học viện Khoa học và Công nghệ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 2018

 • Theo thông báo số 199/TB-HVKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông báo số 231/TB-HVKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2018, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2018 với 53 chuyền ngành tiến sĩ và 18 chuyên ngành thạc sĩ.

  Thời gian nhận hồ sơ đạo tạo tiến sĩ: 01/08/2018 – 14/12/2018
  Thời gian nhận hồ sơ đào tạo thạc sĩ: 20/06/2018 – 20/08/2018

  Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ có thể tải về tại đây, thông báo tuyển sinh thạc sĩ có thể tải về tại đây