Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

 • Đề tài cấp Nhà nước

  Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 góp phần cải tạo đất cho vùng Tây Nguyên” thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” giai đoạn 2011 - 2015, Mã số KHCN-TN3/11-15.

  Đề tài cấp Bộ

  1. Khảo sát, đánh giá đa dạng và tài nguyên sinh vật các thủy vực nước ngọt nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế (Chủ trì).

  2. Thực trạng, xu hướng biến động tài nguyên, môi trường vùng đầu nguồn sông Hương và đề xuất hướng sử dụng bền vững đến năm 2020 (Chủ trì).

  3. Nghiên cứu đặc tính sinh học một số vi khuẩn cộng sinh trên hải miên (sponge) vùng biển Hải Vân – Sơn Chà (Thừa Thiên Huế) (Chủ trì).

  4. Nghiên cứu xây dựng qui trình phân lập hợp chất acetogenin và các hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư từ cây Na biển (Annona glabra). Viện hàn lâm KHCNVN, 2013-2014 (Tham gia)
  5. Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học chi Râu hùm (Tacca) ở Việt Nam, Quỹ Nafosted, 2013-2016 (Tham gia)
  6. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi Trichosanthes ở Việt Nam, Quỹ Nafosted, 2011-2014 (Tham gia)
  7. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất dạng homoisoflavone từ Paeonol, Quỹ Nafosted, 2011-2013 (Tham gia)
  8. Hoàn thiện qui trình phân lập coronarin E từ cây Ngải tiên (Hedychium coronarium) và thử tác dụng gây độc tế bào trên động vật thực nghiệm. Viện hàn lâm KHCN, 2011-2012 (Chủ trì)
  9. Nghiên cứu tiềm năng sử dụng và bảo vệ môi trường của các loài vùng ngập mặn thuộc chi Annona, Viện hàn lâm KHCNVN, 2011-2013 (Tham gia)
  10. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân lập hoạt chất momordicoside A từ quả mướp đắng (Momordica charantia L.) và tác dụng của nó trong điều trị tiểu đường trên động vật thực nghiệm. Viện hàn lâm KHCNVN, 2011-2012 (Chủ trì)
  11. Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Lược vàng (Callisia fragrans), Viện hàn lâm KHCNVN, 2012-2013 (Tham gia)
  12. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm, chống ung thư của một số loài thuộc chi Fissistigma Phaeanthus thuộc họ Na (Anonaceae) ở Việt Nam. Quỹ NAFOSTED, 2016-2018 (Tham gia)
  13. Nghiên cứu tìm kiếm các hợp chất kháng viêm, bảo vệ tế bào, và chống ung thư từ các loài thuộc chi Viễn chí (Polygala) ở Việt Nam, Quỹ NAFOSTED, 2017-2019 (Tham gia)
  14. Đánh giá hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Physalis ở Việt Nam, Quỹ NAFOSTED, 2017-2019 (Tham gia)
  15 Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư của một số loài hải miên ở Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2011-2014 (Tham gia)
  16. Nghiên cứu khai thác dược liệu từ Hải miên ở vùng biển Đông bắc Việt Nam theo định hướng hoạt tính diệt tế bào ung thư, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 2013-2016 (Tham gia)

  Đề tài hợp tác với địa phương

  1. Đề tài hợp tác với tỉnh Quảng Bình : Ứng dụng Viễn thám và GIS điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Quảng Bình.

  2. Đề tài hợp tác với tỉnh Quảng Trị: Điều tra đánh giá tiềm năng tự nhiên và một số vấn đề kinh tế - xã hội vùng cát nội đồng, vùng cát ven biển phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

  3. Đề tài hợp tác với tỉnh Quảng Nam: Nghiên cứu đánh giá biến động diện tích và chất lượng rừng. Thực trạng và xu hướng biến động tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam. Đề xuất giải pháp bảo vệ và sử dụng bền vững.

  4. Đề tài hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế: Ứng dụng Viễn thám Radar đa thời gian đánh giá khả năng hấp thụ khí CO2 của rừng tự nhiên, góp phần giúp cho các cơ quan chức năng đề xuất tín chỉ cacbon và bước đầu xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Thừa Thiên Huế.

  5. Đề tài hợp tác với cheap promotional items tỉnh Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế.

  6. Đề tài hợp tác với tỉnh Quảng Trị: Nhân rộng mô hình sản xuất rong sụn tại các hồ nuôi tôm vùng biển Quảng Trị.

  7. Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính chống ung thư, chống oxi hóa từ một số cây dược liệu tại tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp khai thác phát triển bền vững. Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, 2015-2016.

  Đề tài hợp tác quốc tế

  Đề tài: Nghiên cứu khả năng khử độc đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nồng độ thấp bằng vi sinh vật ở quy mô nhỏ tại khu vực Aso, Thừa Thiên Huế.

  Đơn vị phối hợp: Đại học Shizuoka, Nhật Bản. 

 • Các bài viết khác

  Sách và giáo trình [ Ngày đăng: 15/02/2017 ]

  Các công trình khoa học đã công bố [ Ngày đăng: 08/01/2014 ]