Tin nổi bật

 • Ngày 13/02/2015, đề tài “Nghiên cứu đặc tính sinh học của một số vi khuẩn cộng sinh trên hải ...
 • Tổ chức thành công của Khóa học mùa hè lần II – Bảo vệ khí  hậu, biến đổi khí ...
 • Liên kết website

 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Bivaco.net
 • Sách và giáo trình

 • 1. Giáo trình: Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp sinh học và thực phẩm. Chủ biên: PGS.TS Phạm Việt Cường. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. 2016

  2. Sách chuyên khảo: Điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh học. Chủ biên: GS.TS. Hoàng Đình Hòa, PGS.TS Phạm Việt Cường. Nhà audemars piguet replica watches xuất bản Bách Khoa. 201

     

 • Các bài viết khác