Các đề tài, dự án đang thực hiện

 • 1. Đề tài hợp tác tỉnh Thừa Thiên Huế “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu mới Vernonia amygdalina (cây Lá đắng) tại tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng ứng dụng”; Thời gian thực hiện 2017-2018; Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Việt Cường

  2. Đề tài nhánh Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020): “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”. Mã số: KHCN-TN/16-20. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Việt Cường

  3. Đề tài NAFOSTED “Kết hợp tính toán hóa lượng tử và nghiên cứu thực nghiệm để thiết kế, tổng hợp và ứng dụng các sensor huỳnh quang phát hiện ion kim loại nặng và các phân tử thiol sinh học”. Thời gian thực hiện: 2017-2018. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Khoa Hiề

  4. Đề tài nhánh thuộc đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc Gia: "Nghiên cứu Metagenome của vi sinh vật liên kết hải miên tại biển miền Trung Việt Nam nhằm phát hiện và sàng lọc các chất hoạt tính sinh học mới". Chủ nhiệm: ThS. Tôn Thất Hữu Đạt. Thời gian thực hiện: 2017

  5. Đề tài hợp tác với UBND tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị: “Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị”. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Hân. Thời gian thực hiện 2015-2016

  6. Đề tài hợp tác với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirulina làm thực phẩm chức năng”. Chủ nhiệm: ThS. Trần Phương Hà. Thời gian thực hiện 2016-2017

  7. Dự án SXTN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh và chitosan tăng năng suất và phòng trừ bệnh trên cây hồ tiêu". Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thúy Hoài. Thời gian thực hiện: 2015-2016

 • Các bài viết khác

  Sách và giáo trình [ Ngày đăng: 15/02/2017 ]

  Các công trình khoa học đã công bố [ Ngày đăng: 08/01/2014 ]