Đề tài: Nghiên cứu hoạt tính sinh học và các gen sinh tổng hợp các chất thứ cấp từ vi sinh vật rừng ngập mặn tại khu vực miền Trung


 • Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoạt tính sinh học và các gen sinh tổng hợp các chất thứ cấp từ vi sinh vật rừng ngập mặn tại khu vực miền Trung
  Mã số: ĐL0000.02/19-20
  Chủ nhiệm: ThS.NCS. Tôn Thất Hữu Đạt
  Các thành viên thực hiện: TS. Hoàng Lê Tuấn Anh, TS. Lê Cảnh Việt Cường, ThS.NCS. Phạm Thị Thúy Hoài, ThS.NCS. Trần Thị Hồng, ThS.NCS. Lê Tuấn Anh, ThS. Trần Thị Kim Dung, ThS. Trần Phương Hà, KS. Lê Thị Liên, KS. Phùng Thị Thùy Oanh.
  Mục tiêu nhiệm vụ:
       - Sàng lọc được các chủng vi khuẩn nội sinh có hoạt tính kháng sinh và gây độc tế bào từ cây Đước vòi (Rhizophora stylosa Griff.) và Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume)
       - Xác định được thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất phân lập được từ chủng vi khuẩn chọn lọc.
       - Giải trình tự hệ gen và chú giải các gen sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp từ các chủng vi khuẩn chọn lọc.
  Các nội dung nghiên cứu chính
       - Nội dung 1: Thu thập mẫu và phân lập các chủng vi khuẩn nội cộng sinh trên cây Đước vòi (Rhizophora stylosa Griff.) và Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume).
       - Nội dung 2: Tạo dịch chiết và sàng lọc hoạt tính sinh học của các chủng vi khuẩn (hoạt tính đối kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính gây độc tế bào)
       - Nội dung 3: Định danh các chủng vi khuẩn có hoạt tính cao bằng phương pháp sinh học phân tử
       - Nội dung 4: Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất từ chủng vi khuẩn chọn lọc
       - Nội dung 5: Đánh giá hoạt tính sinh học in vitro của các hợp chất phân lập được
       - Nội dung 6: Giải trình tự và chú giải các gen sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp từ các chủng vi khuẩn được tuyển chọn
  Thời gian thực hiện: 1/2019 – 12/2020
  Phương thức khoán chi: khoán chi từng phần
  Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.200 triệu đồng