Đề tài: Nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất steroid glycoside phân lập từ một số loài thuộc chi Solanum ở Việt Nam


 • Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất steroid glycoside phân lập từ một số loài thuộc chi Solanum ở Việt Nam.
  Mã số: 104.01-2018.321
  Chủ nhiệm: TS. Lê Cảnh Việt Cường.
  Các thành viên thực hiện: TS. Hoàng Lê Tuấn Anh, PGS. TS. Đỗ Thị Thảo, TS. Trần Thị Phương Anh, ThS.NCS. Lê Tuấn Anh, ThS. Trần Phương Hà, KS. Lê Thị Liên.
  Mục tiêu nhiệm vụ:
       - Đánh giá được tác dụng gây độc tế bào ung thư và kháng viêm chi Solanum ở Việt Nam.
       - Phân lập và xác định được thành phần hoạt chất chính của một số loài Solanum tiềm năng.
       - Cung cấp được các bằng chứng khoa học phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo.
  Các nội dung nghiên cứu chính
       - Thu thập mẫu của 3-5 loài thuộc chi Solanum ở Việt Nam.
       - Xác định tên khoa học, tạo tiêu bản và xây dựng cơ sở dữ liệu chi Solanum.
       - Đánh giá sàng lọc hoạt tính sinh học (kháng ung thư và kháng viêm) của các dịnh chiết methanol.
       - Nghiên cứu phân lập các chất có hoạt tính sinh học từ những cây thuốc có hoạt tính nêu trên bằng các phương pháp sắc ký.
       - Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được bằng các phương pháp phổ hiện đại.
       - Đánh giá hoạt tính sinh học của các chất sạch theo hướng kháng ung thư và kháng viêm.
  Thời gian thực hiện: 4/2019 – 4/2022.
  Phương thức khoán chi: khoán chi từng phần.
  Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 830 triệu đồng.