Đề tài: Nghiên cứu tích hợp công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng từ phụ phẩm chế biến sắn kết hợp nano silic phục vụ canh tác sắn bền vững tại Việt Nam


 • Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tích hợp công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng từ phụ phẩm chế biến sắn kết hợp nano silic phục vụ canh tác sắn bền vững tại Việt Nam.
  Mã số: ĐTĐL.CN-01/19
  Chủ nhiệm: PGS.TS.NCVCC. Phạm Việt Cường
  Các thành viên thực hiện chính: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Cúc , Th.s Trần Phương Hà, Th.s NCS Tôn Thất Hữu Đạt, Th.S NCS Trần Thị Hồng, Th.S Trần Thị Kim Dung, Th.S NCS Nguyễn Phương Hoa, Th.S NCS Phạm Thị Thúy Hoài, Ts. Hoàng Lê Tuấn Anh, TS. Hoàng Văn Đức, Th.s Nguyễn Thị Thục Phương.
  Mục tiêu nhiệm vụ:
       1. Phân lập và tạo được bộ chủng giống vi sinh vật bản địa cho 3 vùng trồng sắn chủ yếu của Việt Nam (15 chủng).
       2. Có được quy trình tạo hạt nano silica dễ tan (orthosilicic axit) phù hợp cho cải tạo đất trồng sắn.
       3. Có được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh đa chức năng kết hợp nano silic.
       4. Thiết lập được quy trình sử dụng phân hữu cơ vi sinh nano.
       5. Xây dựng được mô hình mỗi mô hình 10 ha cho ba vùng sinh thái, hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 10%.
  Các nội dung nghiên cứu chính:
       • Nội dung 1: Nghiên cứu phân lập tạo bộ chủng giống vi sinh vật bản địa cho 03 vùng trồng sắn chủ yếu của Việt Nam.
       • Nội dung 2: Nghiên cứu điều chế vật liệu nano silica (nano orthosilicic axit) phù hợp cho cây sắn.
       • Nội dung 3: Xử lý phế phụ phẩm từ chế biến sắn làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chủng.
       • Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh đa chức năng kết hợp nano silic (nano orthosilicic axít).
       • Nội dung 5: Xây dựng quy trình sử dụng phân hữu cơ vi sinh đa chức năng nano.
       • Nội dung 6: Tổ chức sản xuất chế phẩm vi sinh vật gốc và sản phẩm phân HCVS đa chức năng kết hợp nano silic.
       • Nội dung 7: Xây dựng mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh đa chức năng nano orthosilicis axit trên 3 vùng trồng sắn chính của Việt Nam.
  Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2019 đến tháng 02/2022
  Phương thức khoán chi: Khoán chi từng phần
  Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 7.670 triệu đồng; trong đó nguồn từ ngân sách nhà nước là 6.670 triệu đồng và nguồn ngoài ngân sách nhà nước là 1.000 triệu đồng.