Giới thiệu chung

 • BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

  Phụ trách viện: TS. NCVC. Hoàng Lê Tuấn Anh

  Điện thoại: 02343.599.739

  Email: hoangletuananh@hotmail.com

   

  Phó Viện trưởng: ThS. Hoàng Ngọc Lin

  Điện thoại: 02343.628.360

  Email: hoanglin75@yahoo.com

   


  Hình 1. Trụ sở Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung

   

  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
  Chủ tịch: PGS.TS.NCVCC. Phạm Việt Cường
  Phó Chủ tịch: TS.NCVC. Nguyễn Khoa Hiền
  Thư ký: ThS. Hoàng Thị Bình Minh

   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung có tiền thân là Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tại Thành phố Huế được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

  Hình 2. Buổi lễ ra mắt Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tại Tp Huế năm 2009

   

  Theo Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013 và Quyết định số 2301/QĐ-VHL ngày 16/12/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tại TP.Huế đã được đổi tên thành Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung với chức năng và nhiệm vụ mới.

  Hình 3. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Việt Cường giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung


  Hình 4. Lễ công bố và trao quyết định cử TS. NCVC. Hoàng Lê Tuấn Anh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung

  CHỨC NĂNG

  Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung theo quy định của pháp luật.

  NHIỆM VỤ

  - Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp.

  - Nghiên cứu, điều tra cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung.

  - Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).

  - Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hóa học, sinh học, y dược và hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan.

  - Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học, sinh học và môi trường; Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao.

  - Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn trên.

  - Hợp tác quốc tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

   

  Viện Nghiên Cứu Khoa Học Miền Trung có: 9 phòng, trung tâm

  a. Đơn vị quản lý nghiệp vụ: Phòng Quản lý Tổng hợp

  b. Các đơn vị chuyên môn: 

  1. Phòng Công nghệ Sinh học

  2. Phòng Công nghệ Hóa học

  3. Phòng Ứng dụng và Triển khai công nghệ

  4. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng trị (Trụ sở tại Đông Hà)

  5. Trung tâm Sinh học phân tử Nghĩa Đô (Trụ sở tại Thủ đô Hà Nội)