• Ngày 26/9 vừa qua, tại Trụ sở Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, địa chỉ: 321 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế đã diễn ra “Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học” với Đại học Nguyễn Tất Thành